je

webová aplikace na procesní řízení pro firmy, týmy a nezávislé profesionály

anebo hezky česky
nástroj pro správu vašich opakujících se činností, v práci i doma, kde je potřeba
Procesoid není další startup ve fázi záměru. Je to propracovaný produkt, který už téměř dva roky vyvíjíme pro svou potřebu a využíváme ke správě vlastních business procesů:

Pavel Minář

jako certifikovaný Google Cloud Partner, lektor a konzultant pro 170 firem, škol a neziskovek s více než 3.000 proškolenými uživateli. Všechny své procesy řídí z Procesoidu, od přípravy školení až po náročné implementace G Suite do firem.

Robert Vlach

jako podnikatelský poradce a provozovatel portálu Na volné noze, s aktivní komunitou 3 tisíc freelancerů a 50 tisíc odběratelů novinek ze světa podnikání na volné noze. Jeho tým udržuje na Procesoidu denně 15 klíčových procesů se stovkami průběhů.

Na Procesoidu jsme závislí

Kdyby nefungoval správně, poškodí to náš byznys. A kdyby neumožňoval vykonávat  opakující se činnosti rychleji a lépe, bez opomenutí a chyb, ani my sami bychom jej  nechtěli používat. Pro své podnikání chceme stejně jako vy jen to nejlepší  — maximální spolehlivost, produktivitu a bezpečnost.


Proč jsme se pustili  do vývoje vlastní aplikace?

Prozkoumali jsme snad vše, co internet na procesní řízení nabízí. Ale nenašli jsme žádnou aplikaci,   která by se dala používat jednoduše a hned. To jsou samé procesní diagramy, úkolovníky,   zanořené checklisty a desítky nastavení, ale jednoúčelovou aplikaci na   přímočaré procesy aby pohledal!

Až si na Procesoid sáhnete, určitě vás hned napadne:

  „A to je celé takhle jednoduché?“

Ano, Procesoid není dělaný na efekt.   Nabízí všeho všudy jen pár funkcí, ale právě proto funguje.

Za pět minut vytvoříte svůj první  proces.
Za dalších pět už do něj ládujete svůj postup práce.
A po dalších  pěti minutách už na tom makáte s celým týmem.

To vše bez manuálu, bez školení a bez procesních diagramů.

Jednoduše a přímo na věc.


A teď to hlavní:

Od jara 2017 si Procesoid můžete  vyzkoušet a objednat i vy.

Po měsících vývoje a testování s desítkami uživatelů jsme došli k závěru, že Procesoid můžeme začít nabízet  dalším profesionálům, týmům a firmám, které hledají jednoduchý procesní nástroj.

A protože Procesoid je stále ještě ve vývoji a my preferujeme partnery, kteří jej budou používat dlouhodobě, nabízíme pro začátek zvýhodněnou registraci s roční platbou a zaváděcí slevou 50 %.

Cena za uživatelský účet vlastníka procesů:
125 Kč měsíčně / 1.250 Kč ročně / se zaváděcí slevou jen 625 Kč ročně + DPH
neomezený počet procesů a instancí, platba předem oproti zálohové faktuře
Cena za každého dalšího uživatele s přístupem k procesům vlastníka:
50 Kč měsíčně / 500 Kč ročně / se zaváděcí slevou jen 250 Kč ročně + DPH
 

Například za roční užívání Procesoidu s týmem  10 spolupracovníků tedy  zaplatíte:

1.250 Kč + 10×500 Kč =  6.250 Kč –  zaváděcí sleva 50 % =  3.125 Kč ročně + DPH
A nekupujete appku v pytli,
protože první měsíc na zkoušku máte vždy zdarma.

Nezávazná objednávka

 
   
 • Procesoid je společným dílem Daniela Dimitrova, Roberta Vlacha a Pavla Mináře, který je zároveň výhradním obchodním zástupcem a poskytovatelem služby pro Česko i Slovensko.
 • Licenční poplatek za používání Procesiodu platí pouze vlastník procesů, nikoli uživatelé, kteří se na těchto procesech podílejí. Každý uživatel je svrchovaným správcem svého účtu.
 • Licenční poplatek pokrývá evidenci vlastních procesů, zákaznickou podporu i nominální počet uživatelů, kterým lze povolit (anebo také kdykoli odebrat) přístup k procesům vlastníka.
 • Berete na vědomí, že autoři ani poskytovatel neručí za chyby aplikace, ztrátu dat ani škody přímo či nepřímo způsobené použitím Procesoidu v žádném myslitelném ohledu.
 • Plátce licenčních poplatků může nicméně chyby, nedostupnost nebo zjištěné nedostatky aplikace reklamovat a domáhat se vrácení poměrné části licenčního poplatku.
 • Jeden uživatelský účet nemůže používat souběžně více osob. Každý účet náleží buď konkretní fyzické osobě nebo organizační entitě a nelze jej sdílet mezi více osobami.
 • Rozhodným atributem pro určení správcovského práva k účtu je subjekt plátce (na koho jsou faktury), v případě účtu bez procesů emailová adresa (kdo z ní komunikuje, je oprávněn).
 • Data uložená v Procesoidu jsou majetkem vlastníka příslušných procesů, který si je může kdykoli ve strojově čitelné podobě (XML) vyexportovat a stáhnout k sobě do počítače.
 • Souhlasíte s tím, že autoři aplikace, poskytovatel a jím pověření pracovníci zavázaní mlčenlivostí mají přístup k procesům, instancím a datům, které do Procesoidu ukládáte.
 • Berete na vědomí, že manažeři, kterým povolíte přístup, mohou sami povolovat přístup dalším uživatelům. O uživatelích s přístupem máte nicméně přehled díky Správě uživatelů.
 • Autoři Procesiodu kladou důraz na bezpečnost a ochranu dat. Vaše data nevydají vědomě žádné třetí straně vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon nebo zajištění chodu aplikace.
 • Procesoid běží jako webová aplikace na serverech třetích stran s přístupem jejich adminů. Vybíráme pouze spolehlivé a prověřené poskytovatele, pro které je bezpečnost prvořadá.
 • Poskytovatel je oprávněn data ze serveru kdykoli bez náhrady a varování odstranit při porušení těchto podmínek, nebo nebyl-li licenční poplatek za další období uhrazen včas.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností zablokovat uživatele, kteří aplikaci používají v rozporu s těmito podmínkami, platnými zákony nebo dobrými mravy.
 • Procesoid je registrován jako ochranná známka a jako aplikace je autorským dílem chráněným zákonem. Vytváření kopií či napodobenin značky či aplikace není dovoleno.
 • Licenční poplatek nezahrnuje školení ani procesní poradenství. Tyto služby jsou poskytovány smluvně zvlášť poskytovatelem nebo našimi partnery.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Nesouhlasíte-li se změnou, máte do 30 dní právo písemně odstoupit od smlouvy a žádat vrácení poměrné platby.
 • Verze podmínek 1.0 ze dne 9.1.2017.


O nás

Daniel Dimitrovwebový vývojář
naprogramoval celý Procesoid od základů v Ruby on Rails
Pavel Minářprodej a péče o klienty
IT konzultant a manažer s 25letou praxí v oblasti vývoje a poskytování software
Robert Vlachpodnikatelský poradce
tvůrce procesní metodiky a informační architektury v Procesoidu