Nejjednodušší procesní řízení na světě, pro váš byznys
Procesoid je webová aplikace na správu opakujících se činností a řízení procesů pro nezávislé profesionály, týmy i celé firmy. Vyvíjíme jej od roku 2015 mimo jiné pro správu našich vlastních business procesů:

Pavel Minář

jako certifikovaný Google Cloud Partner, lektor a konzultant pro 170 firem, škol a neziskovek s více než 3.000 proškolenými uživateli. Všechny své procesy řídí z Procesoidu, od přípravy školení až po náročné implementace G Suite do firem.

Robert Vlach

jako podnikatelský poradce a provozovatel portálu Na volné noze, s aktivní komunitou 3 tisíc freelancerů a 150 tisíc odběratelů novinek ze světa podnikání na volné noze. Jeho tým udržuje na Procesoidu denně 15 klíčových procesů se stovkami průběhů.

Na Procesoidu jsme závislí

Kdyby nefungoval správně, poškodí to náš byznys. A kdyby neumožňoval vykonávat  opakující se činnosti rychleji a lépe, bez opomenutí a chyb, ani my sami bychom jej  nechtěli používat. Pro své podnikání chceme stejně jako vy jen to nejlepší  — maximální spolehlivost, produktivitu a bezpečnost.


Proč jsme se pustili  do vývoje vlastní aplikace?

Prozkoumali jsme snad vše, co internet na procesní řízení nabízí. Ale nenašli jsme žádnou aplikaci,   která by se dala používat jednoduše a hned. To jsou samé procesní diagramy, úkolovníky,   zanořené checklisty a desítky nastavení, ale jednoúčelovou aplikaci na   přímočaré procesy aby pohledal!

Až si na Procesoid sáhnete, určitě vás hned napadne:

  „A to je celé takhle jednoduché?“

Ano, Procesoid není dělaný na efekt.   Nabízí všeho všudy jen pár funkcí, ale právě proto funguje.

Za pět minut vytvoříte svůj první  proces.
Za dalších pět už do něj ládujete svůj postup práce.
A po dalších  pěti minutách už na tom makáte s celým týmem.

To vše bez manuálu, bez školení a bez procesních diagramů.

Jednoduše a přímo na věc.


Ceník

Cena je stejně jednoduchá jako celá aplikace:

Počet procesů a jejich instancí je neomezený a vlastník procesů platí zálohově jednou ročně dle zvoleného počtu uživatelů — všechno přehledně na jedné faktuře.

Kapacitu uživatelů si můžete kdykoli navýšit. A nekupujete appku v pytli, protože první měsíc na zkoušku máte vždy zdarma.

Cena za uživatelský účet vlastníka procesů (fyzická či právnická osoba)
1.250 Kč ročně + DPH
Cena za každého dalšího uživatele s přístupem k procesům vlastníka
500 Kč ročně + DPH

Např. za roční užívání Procesoidu s týmem 10 spolupracovníků zaplatíte:

1.250 Kč + 10×500 Kč =   6.250 Kč ročně + DPH
 (neomezený počet procesů a instancí, platba předem)

Vyzkoušejte první měsíc zdarma

 
   
 • Procesoid je webová aplikace na procesní řízení, určená ke správě pracovních postupů (procesů) a evidenci jejich průběhů (instancí) vlastníkem procesů či přizvanými uživateli.
 • Provozovatelem a vlastníkem aplikace i souvisejících ochranných známek je společnost Ben Loop s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha, 100 00.
 • Licenční poplatek za používání Procesiodu platí pouze vlastník procesů, nikoli uživatelé, kteří se na těchto procesech podílejí. Každý uživatel je svrchovaným správcem svého účtu.
 • Rozhodující pro určení správcovského práva k účtu je subjekt plátce (na koho jsou faktury), v případě bezplatného účtu e-mailová adresa (kdo z ní komunikuje, je oprávněn).
 • Licenční poplatek pokrývá evidenci vlastních procesů, zákaznickou podporu i nominální počet uživatelů, kterým lze povolit (a také kdykoli odebrat) přístup k procesům vlastníka.
 • Berete na vědomí, že vaši manažeři, kterým povolíte přístup, mohou sami povolovat přístup dalším uživatelům. O uživatelích s přístupem máte nicméně přehled díky Správě uživatelů.
 • Jeden uživatelský účet nemůže používat souběžně vícero osob. Každý účet náleží buď konkretní fyzické osobě, nebo organizační entitě a nelze jej sdílet mezi více osobami.
 • Poskytovatel, autoři ani správci Procesoidu nemají přístup k vašim procesům, instancím a datům, které do nich ukládáte, s výjimkou případů, kdy jim tento přístup sami přes webové rozhraní udělíte, například za účelem poskytnutí zákaznické podpory a řešení problémů.
 • Data uložená v Procesoidu jsou majetkem vlastníka příslušných procesů, který si je může kdykoli ve strojově čitelné podobě (XML) vyexportovat a stáhnout.
 • Berete na vědomí, že provozovatel aplikace neručí za chyby, ztrátu dat ani škody přímo či nepřímo způsobené použitím Procesoidu v žádném myslitelném ohledu.
 • Plátce licenčních poplatků může nicméně chyby, nedostupnost nebo kritické nedostatky aplikace reklamovat a domáhat se vrácení poměrné části licenčního poplatku.
 • Autoři Procesiodu kladou důraz na bezpečnost aplikace a ochranu vašich dat. Procesoid běží v evropských datacentrech renomované společnosti DigitalOcean, LLC, která se hlásí k přísným zásadám EU-U.S. Privacy Shield omezujícím přístup k vašim datům.
 • Provozovatel aplikace nenese odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů či soukromí způsobené vaším užíváním Procesoidu.
 • Procesoid je registrován jako ochranná známka a jako aplikace je autorským dílem chráněným zákonem. Vytváření kopií či napodobenin značky či aplikace není dovoleno.
 • Provozovatel je oprávněn data ze serveru kdykoli bez náhrady a varování odstranit při porušení těchto podmínek, nebo nebyl-li licenční poplatek za další období uhrazen včas.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností zablokovat uživatele, kteří aplikaci používají v rozporu s těmito podmínkami, platnými zákony nebo dobrými mravy.
 • Licenční poplatek nezahrnuje školení ani procesní poradenství. Tyto služby jsou poskytovány zvlášť provozovatelem nebo smluvními partnery.
 • Berete na vědomí, že vyplněním objednávky svěřujete provozovateli své autentické a přesné osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a číslo bankovního účtu), které bude zpracovávat výhradně za účelem administrace objednávky a poskytování služby v podobě zpřístupnění Procesoidu po dobu předplacené licence a období 12 měsíců následujících po ukončení placeného užívání. E-mailem budete dostávat pouze notifikace a důležité zprávy související s využíváním aplikace.
 • Pokud budete mít pocit, že provozovatel disponuje nesprávnými údaji o vás, můžete je kdykoliv změnit po přihlášení ve svém profilu, nebo i požádat o trvalé zrušení uživatelského účtu tamtéž. S jakýmikoliv dalšími nejasnostmi týkajícími se vašich osobních údajů se můžete obrátit na e-mail zákaznické podpory hello@procesoid.com.
 • První měsíc můžete Procesoid používat nezávazně na zkoušku zdarma. Objednáváte-li Procesoid pro svou osobní potřebu mimo podnikání (jste spotřebitelem), vaše právo odstoupit od smlouvy trvá po celé toto zkušební období, které bezprostředně předchází placenému užití aplikace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Na změny vás upozorní e-mailem a/nebo prostřednictvím upozornění při opětovném přihlášení do aplikace. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte do 30 dní právo placené užívání aplikace vypovědět bez výpovědní doby na e-mail hello@procesoid.com a žádat vrácení poměrné části platby.
 • Případné spory vzniklé v souvislosti s užíváním Procesoidu se řídí českým právem a pro jejich řešení jsou příslušné české soudy.
 • Verze podmínek 2.2 ze dne 30. 6. 2020.


O nás

Daniel Dimitrovwebový vývojář
naprogramoval celý Procesoid od základů v Ruby on Rails
Pavel Minářprodej a péče o klienty
IT konzultant a manažer s 25letou praxí v oblasti vývoje a poskytování software
Robert Vlachpodnikatelský poradce
tvůrce procesní metodiky a informační architektury v Procesoidu